Вакансии

Lasteaed Aljonuška (Mõisa tee 1, Кohtla-Järve) kuulutab välja konkursi vakantsete ametikohtade täitmiseks:

1. Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas projekti raames ”Professionaalne eestikeelne õpetaja” kolmandana õpetajana. Vajalik eesti keele valdamine emakeelena või C1- tasemel eesti keele oskus.

NB! Dоkumendid saata e-posti aadressile aljonuska@kjlv.ee kuni 10.06.2021.

2. Osalise keelekümblusrühma õpetaja, vajalik C1tasemel eesti keele oskus.

3. Õpetaja vene õppekeelega aiarühma, vajalik B2 tasemel eesti keele oskus.

4. Õpetaja vene õppekeelega tasandusrühma, vajalik B2 tasemel eesti keele oskus.

5. Logopeed magistrikraadiga, vajalik B2- tasemel eesti keele oskus.

Kvalifikatsiooninõuded: pedagoogiline kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.

Dоkumendid saata e-posti aadressile aljonuska@kjlv.ee kuni 30.06.2021. Info telefoni kaudu 334 4233 .