Группа «Сипсик»

sipsik1 Группа частичного языкового погружения «Сипсик»

Возраст детей: 6 — 7 лет

Педагогический состав группы:

Учитель: Юлия Лотта  (обучение на эстонском языке)

Учитель: Наталья  Дорш (обучение на русском языке)

Помощник учителя: Юлия Андреева

Логопед:

2019 — 2020 õppeaasta eesmärgid ja põhimõtted

Äratada huvi eesti keele vastu, õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla;

Kujundada suulisest kõnest arusaamisoskusi- ja oskus sellele reageerida nii füüsiliselt kui ka verbaalselt;

Julgustada last ennast väljendama nii eesti keeles kui ka emakeeles;

Kujundada oskust tulla toime igapäevasuhtluses kuulajana;

Rikastada laste tundemaailma ja keelt ning pakkuda positiivseid elamusi lastekirjanduse ja muude eakohaste tekstide abil;
Äratada huvi eesti keele vastu, õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla;

Kujundada suulisest kõnest arusaamisoskusi- ja oskus sellele reageerida nii füüsiliselt kui ka verbaalselt;

Toetada ja suunata last kasutama kõnes õiget hääldust;

Emakeele arengu arendamine ja toetamine.

Новости группы:

21 апреля, 2020 Elena Südamenädal rühmas Sipsik.
20 апреля, 2020 Elena Проект Suukool
20 апреля, 2020 Elena Животные джунглей.
13 марта, 2020 Elena У нас в гостях Напо
2 марта, 2020 Elena Масленица
19 февраля, 2020 Elena Eesti Vabariigi 102 aastapäeva tähistamine.
17 февраля, 2020 Elena Кормушки для птиц
24 января, 2020 Elena Неделя здоровья.
18 декабря, 2019 Elena Хутор Tagavälja
6 декабря, 2019 Elena Музыкальное занятие.
3 декабря, 2019 Elena Jõuluaeg.
26 ноября, 2019 Elena Kadripäev
31 октября, 2019 Elena Театр
22 октября, 2019 Elena Педагогический проект.