Группа «Sipsik»

sipsik1 Группа частичного языкового погружения «Sipsik»

Возраст детей: 3 — 4 года

Педагогический состав группы:

Учитель: Юлия Лотта  (обучение на эстонском языке)

Учитель: Наталья  Дорш (обучение на русском языке)

Помощник учителя: Юлия Андреева

Логопед: Наталья Романова

2020- 2021 õppeaasta eesmärgid ja põhimõtted

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid meie rühmas:

Eesti keelse passiivse kõne-kõnest arusaamise ning reageerimise-saavutamine.

Eesti keel ei ole ainult eesmärk, vaid uute teadmiste ja kogemuste omandamise vahend.

Emakeele arendamine ja toetamine

Laste omavaheliste sõbralike ja abistavate suhete kujundamine ning julgustamine mängus.

Lapsel arenevad tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed oskused ja mänguoskused.

Rühma tunniplaan ja tegevuskava

Новости группы:

23 сентября, 2020 Elena Занятие по математике.
15 сентября, 2020 Elena Музыкальное занятие.
15 сентября, 2020 Elena Урок рисования на улице
11 сентября, 2020 Elena Проект «Я сам».