Группа «Сипсик»

sipsik1 Группа частичного языкового погружения «Сипсик»

Возраст детей: 5 — 6 лет

Педагогический состав группы:

Учитель: Юлия Лотта  (обучение на эстонском языке)

Учитель: Наталья  Дорш (обучение на русском языке)

Помощник учителя: Юлия Андреева

Логопед: Сабина Смирнова

2018 — 2019 õppeaasta eesmärgid ja põhimõtted

Äratada huvi eesti keele vastu, õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla;

Kujundada suulisest kõnest arusaamisoskusi- ja oskus sellele reageerida ni füüsiliselt kui ka verbaalselt;

Julgustada last ennast väljendama nii eesti keeles kui ka emakeeles;

Kujundada oskust tulla toime igapäevasuhtluses  kuulajana;

Rikastada laste tundemaailma ja keelt ning pakkuda positiivseid elamusi lastekirjanduse ja muude eakohaste tekstide abil;

Toetada ja suunata last kõnes õige häälduse;

Emakeele arengu arendamine ja toetamine.

Новости группы:

апреля 25, 2019 Elena Поездка в Вока
апреля 22, 2019 Elena Экскурсия по городу
апреля 8, 2019 Elena Поход в лесную зону
февраля 28, 2019 Elena «Красная шапочка»
декабря 14, 2018 Elena В преддверии праздников…
ноября 19, 2018 Elena Mardipäevamaski meisterdamine.
ноября 9, 2018 Elena Поездка в Каукси
ноября 9, 2018 Elena Мы о хлебе знаем всё !
ноября 6, 2018 Elena Tulest targem
сентября 19, 2018 Elena Осенние забавы детворы.
сентября 19, 2018 Elena «Танцуй, барин, танцуй»
сентября 12, 2018 Elena Футбольная тренировка