Группа «Пчёлка»

Группа частичного языкового погружения «Пчёлка»

Возраст детей: 3 — 4 года

Педагогический состав группы:

Учитель: Кайре — Мерле Костина (обучение на эстонском языке)

Учитель: Кристина Мельникова  (обучение на русском языке)

Помощник учителя: Екатерина Зырянова

Логопед: Сабина Смирнова

 

                                     Наш девиз:

                                Маленькие пчелки –

                                Не сидят без дела –

                                Знанья получают

                                И несут их смело.

                                В играх, песнях, спорте

                                Ловко применяют.

                                Маленькие пчелки –

                                Учатся играя!

 

 

 

2018 – 2019 ÕPPEAASTA EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED:

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid:

Äratada huvi eesti keele vastu, õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla;

Kujundada suulisest kõnest arusaamisoskusi- ja oskus sellele reageerida nii füüsiliselt kui ka verbaalselt;

Julgustada last ennast väljendama nii eesti keeles kui ka emakeeles;

Kujundada oskust tulla toime igapäevasuhtluses kuulajana;

Rikastada laste tundemaailma ja keelt ning pakkuda positiivseid elamusi lastekirjanduse ja muude eakohaste tekstide abil;

Toetada ja suunata last kasutama kõnes õiget hääldust;

Emakeele arengu arendamine ja toetamine.

Õppe-ja kasvatustegevuse organiseerimise põhimõtted:

  1. Õppimine toimub osalise keelekümblusprogrammi järgi (põhimõte on üks inimene-üks keel
  2. Õppimine toimub kõigis viies õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas nii eesti kui ka vene keeles võrdses osas
  3. Õppimine toimub mängu kaudu
  4. Lapsele luuakse nii keele kui ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades arengut soodustav ja motiveeriv keskkond
  5. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad on omavahel temaatiliselt integreeritud
  6. Last toetatakse ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel, väärtustades nii eesti keelt ja kultuuri kui ka lapse emakeelt ja kultuuri
  7. Lapsi ei sunnita eesti keelt kasutama, vaid üksnes julgustatakse
  8. Lapse keelelist, kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteasutuse koostöö

Новости группы:

мая 14, 2019 Elena День матери. Emadepäev.
апреля 25, 2019 Elena Пасха. Lihavõttepüha.
апреля 18, 2019 Elena Смарт доска.
апреля 18, 2019 Elena «Где находится сердце?»
марта 13, 2019 Elena Масленица
марта 11, 2019 Elena Открытка к 8 марта.
февраля 21, 2019 Elena Ravimteepäev. Лечебный чай.
февраля 19, 2019 Elena День друга. Sõbrapäev.
января 29, 2019 Elena Неделя спорта. Spordinädal.
декабря 19, 2018 Elena Новогодний праздник
декабря 13, 2018 Elena Страна Гномов
ноября 23, 2018 Elena Неделя мёда. Meenädal.
ноября 13, 2018 Elena Mardipäeva maskid
ноября 8, 2018 Elena Поздравляем папу
ноября 1, 2018 Elena День хлеба
октября 22, 2018 Elena Подарок на день рождения
октября 22, 2018 Elena Неделя здоровья.
октября 16, 2018 Elena Осенняя выставка
октября 9, 2018 Elena Карнавал животных.
сентября 12, 2018 Elena Занятие по математике