Erivajadustega lapsed

Erivajadustega lapsed

Lasteaia eripära seisneb selles, et lasteaias töötab kolm erirühma :

  • kaks tasandusrühma,

  • arendusrühm.

Lasteaias on  soobitusrühm ja liitrühm.

Lastel on võimalik saada tervist ja arengut toetavaid teenuseid lasteaiasiseselt, vajaduse korral

koostatakse individuaalne õppekava.

Oma töös järgib lasteaed järgmisi põhimõtteid:

  • erivajadusega lastele võrdsed võimalused,

  • erivajadusega laste vanemate toetamine arendamise ja kasvatamise küsimustes,

  • erivajadusega lastele nende arenguks tingimuste loomine.