Dokumendid

 

 koolitusluba

Lasteaia 2017-2020 aasta arengukava

maarus_nr_20

Arengukava 2017-2020

Kk 2018-2019 Õppekava

Õppekava 2018-2019

Kk 2018-2019 Tegevuskava

Tegevuskava 2018-2019

 

K-J lasteaed Aljonuška TEL-programm

K-J lasteaed Aljonuška TEL-programmi tegevuskava 18-19

maarus_nr_40

Töökorralduse reeglid 2019 I.B.

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.

volikogumäärus

SOTSIAALHOOLEKANDELISE ABI ANDMISE KORD

Vastu võetud 28.11.2018 nr 35

HTTPS://WWW.RIIGITEATAJA.EE/AKT/411122018001

30. TOETUSED LINNA VÄHEKINDLUSTATUD PEREDE LASTE TOIMETULEKU
LEEVENDAMISEKS

Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku
leevendamiseks on:
1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;
2) õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;
3) riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;
4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline
hüvitamine;
5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele
õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine
sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.