Lasteaed Aljonuska

Peaministri, Terviseameti peadirektori ja teadusnõukoja juhi ühispöördumine

2020-10-13 Ida-Virumaa kiri EE

ERITEADE:

Valitsus kinnitas pärast eriolukorda edasi kehtivad piirangud ja leevendused
https://www.kriis.ee/et/uudised/eriteade-valitsus-kinnitas-parast-eriolukorda-edasi-kehtivad-piirangud-ja-leevendused

Lugupeetud lastevanemad!

Meil on hea meel tutvustada Teile uusi võimalusi laste eesti keele õppimise toetamiseks.
Kodus õppivatele lastele mõeldes leiab tänasest Lasteekraan.ee lehelt koduõppe alajaotuse, et pakkuda lapsevanematele ja õpetajatele ideid õppe- ning kasvatustegevusteks. Koduõppe ajajoon on sündinud rahvusringhäälingu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi töögrupi koostöös, milles osalevad ka Tallinna Ülikooli, SA Innove ja lasteaedade ning koolide esindajad. Materjalid lähtuvad riiklikust õppekavast ja toetavad laste, õpetajate ja lapsevanemate loovaid algatusi.Materjalid on Lasteekraani keskkonnas jaotatud teemade kaupa, et neid oleks hõlbus leida ja kasutada.

Loodame väga, et koduõppe alajaotuse materjalid tulevad Teile ja lastele kasuks!

Tähelepanu! COVID – 19

Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga

Kes me oleme?

Kohtla-Järve lasteaed Aljonuška asub Ida – Virumaal Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas.

Lasteaed Aljonuška on munitsipaallasteaed.

Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

https://www.kohtla-jarve.ee/lasteaiad

Lasteaia hoone on kahekorpuseline, ehitatud tüpprojekti järgi 1974 aastal.

Kõnesoleval ajal on lasteaias 10 rühma.

Lasteaias on muusikasaal, spordisaal, eesti keele kabinett, raamatukogupersonali puhketuba,  logopeedi kabinet, väike saal ravivõimlemiseks, köök ja pesuköök.

Lasteaia õppetöö toimub alushariduse riikliku õppekava ja lasteaia õppekava alusel.

Õppekeel on vene keel.

Eesti keele õpe algab kolmandast eluaastast ja toimub lasteaia õppekava raames.

2011. aasta septembrist avati lasteaias osalise keelekümblusega rühm 3-aastastele lastele. 2015.a. lasteaias on 2 osalise keelekümblusrühma.

Alates 2016 – 2017 õppeaastal lasteaias töötab kolm rühma osalise keelekümblusmetoodika järgi, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub kui eesti nii vene keeles.

Lasteaias töötab kolm erirühma: kaks tasandusrühma, arendusrühm. Lastel on võimalik saada tervist ja arengut toetavaid teenuseid lasteaiasiseselt, vajaduse korral koostatakse individuaalne õppekava.

Lasteaed on avatud tööpäevadel 07:00 – 18:00